De Kamer Online

Home

De Kamer is een initiatief van Achmea om bestuurders met elkaar in contact te brengen. In De Kamer delen genodigden hun visies, uitdagingen en perspectieven. En verrijken elkaar door kennis en ervaring te delen. De ervaringen die we opdoen, geven we door. Zo inspireren we elkaar en zakelijk Nederland.

Over De Kamer

Ontwikkelingen op bestuurlijk, economisch en maatschappelijk niveau volgen elkaar in hoog tempo op. Bedrijven ervaren de gevolgen van deze veranderingen aan den lijve. Met De Kamer bundelen we de krachten van grootzakelijke bestuurders en kijken we samen naar de toekomst van zakelijk Nederland. Dat doen we onder andere tijdens Kamersessies, waarbij genodigden hun visies, worstelingen en perspectieven met elkaar delen. De Kamer is uitsluitend en exclusief toegankelijk voor bestuurders van grote organisaties uit het bedrijfsleven en de publieke sector. De inzichten, ideeën en visies die worden opgedaan in De Kamer worden gedeeld met zakelijk Nederland in de vorm van diverse publicaties. De Kamer heeft als doel een krachtig netwerk te zijn om met elkaar een waardevolle bijdrage te leveren aan de BV Nederland.

Code of conduct
Om alle deelnemers van De Kamer een veilige omgeving te bieden waarin iedereen kan zeggen wat hij denkt, is er een code of conduct opgesteld. Vertrouwelijkheid staat hierin centraal. Maar De Kamer is evenmin een geheime, onzichtbare groep mensen. Met dat in gedachte hebben we richtlijnen opgesteld die zowel de externe zichtbaarheid als de vertrouwelijkheid waarborgen. Zo zorgen we samen voor een goed gesprek, waarin alles bespreekbaar is. En vernieuwende ideeën en invalshoeken ruim baan krijgen.

Publicaties

Het blijft niet bij praten alleen. Elk jaar brengt De Kamer een boek uit waarin topbestuurders hun visie geven op een specifiek thema. Dat heeft inmiddels geleidt tot 2 boeken: Leiders en 2025. Met deze boeken willen we zakelijk Nederland inspireren met nieuwe inzichten, verrassende ideeën en heldere toekomstvisies.

 • De versnelde beweging

  Bestuurders over de versnellers en barrières die bepalend zijn voor de toekomst van Nederland

  lees meer
 • 2025

  De toekomst van zakelijk Nederland

  lees meer
 • Leiders

  De kracht van ons bedrijfsleven

  lees meer