De Kamer Online

Publicaties

2025

De toekomst van zakelijk Nederland

Niemand kan de toekomst voorspellen. Toch is het maken van toekomstvoorspellingen een van de kerntaken van topbestuurders in de publieke sfeer en in het bedrijfsleven. Daar gaat dit boek over. Hoe ziet Nederland er volgens hen uit in 2025? Met welke zekerheden en onzekerheden zijn onze wegen de komende tien jaar geplaveid? Op welke ontwikkelingen moeten we anticiperen? En welke inspanningen moeten we ons getroosten om met een gerust hart die toekomst tegemoet te treden en een rol van betekenis te blijven spelen op het wereldtoneel? Daarnaast wordt ingegaan op vier mogelijke toekomstscenario’s voor de Nederlandse economie. Lopen we straks voorop of blijven we achter?